Dodatkowym atutem współpracy z IT-Guard jest wyspecjalizowana kadra partnerów biznesowych wspierających działania jakie prowadzimy z klientem końcowym. Mając do dyspozycji szereg narzędzi wolnorynkowych umożliwiamy każdej jednostce dołączenie do grona objętego programem partnerskim IT-Guard, a w nim dostęp do:

- wspólnego portfela klientów konsorcjum IT-Guard
- możliwości prezentacji firmy na stornie www konsorcjum IT-Guard
- możliwości dodawania ofert firmy na stronie www konsorcjum IT-Guard
- możliwości dodawania zapotrzebowania na usługi i towary na stronie www konsorcjum IT-Guard
- profesjonalne doradztwo i wsparcie członków konsorcjum IT-Guard
- otwarta współpraca, zaufanie, wspólny dialog pomiędzy partnerami biznesowymi
- łączenia wspólnych części prowadzonego biznesu celem wypracowania kompleksowej oferty dla klienta
- możliwość umieszczania reklam firmy na nośnikach LED na preferencyjnych warunkach
- dostęp do inwestycji realizowanych przez konsorcjum IT-Guard
- wspólne jasno określone wizje, cele i strategie
- dynamiczny wzrost
- stały przepływ kapitału w ramach idei "Razem = Więcej = Efektywniej"
- wspólne mitingi zazębiających się inwestycji celem wypracowania najlepszej oferty
- możliwość używania znaków graficznych i logotypów konsorcjum IT-Guard
- i wiele innych korzyści

Akces wstąpienia do grona partnerów IT-Guard i rozpoczęcie działalności w gornie konsorcjum odbywa się poprzez podpisanie przejżystej umowy partnerskiej stanowiącej załącznik po niżej. Partnerzy IT-Guard w ramach konsorcjum zobowiązani są działać w dobrym imieniu nie wyrządzając szkody dla firm partnerskich. Umowa partnerska jest o charakterze ciągłym i może zostać wypowiedziana w każdej chwili z zachowaniem miesięcznego okresu pisemnego wypowiedzenia. Po wypowiedzeniu umowy firma wypowiadające jest zobowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie wiedzy jaką uzyskała w trakcie trwania w/w umowy przez okres 5 lat od chwili wystąpienia z konsorcjum partnerów IT-Guard.

Druk "Umowy partnerskiej o współpracy" oraz pliki graficzne do pobrania znajdują się w załącznikach niżej.

BUDUJĄC RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ I SZYBCIEJ