Wykonujemy pomiar sygnału satelitarnego DVB-S/DVB-S2 (HD), sygnału telewizji naziemnej DVB-T (HD) oraz kablowej DVB-C. Nasza oferta jest idealna do uruchamiania każdej instalacji TV/SAT. Pozwala na ustawienie dowolnej anteny telewizji naziemnej oraz satelitarnej, strojenie filtrów, dobór wzmacniaczy itd. Wyniki wszystkich pomiarów zapisywane są do pliku Excel parametrów Power Level, MER, BER, bBER dla każdej częstotliwości. Funkcja ta jest bardzo przydatna przy sporządzaniu protokołu odbioru wykonanej instalacji.

W dobie rozwijającej się cyfrowej telewizji naziemnej DVBT-T (HD)....

Ze względu na zakłócenia w odbiorze telewizji DVBT wykonujemy pomiary sygnałów dla poszczególnych mux-ów co pozwala na likwidację zakłóceń w pewnym zakresie. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wyeliminować zakłóceń w 100% ponieważ jest to związane z wieloma czynnikami na które nie mamy wpływu np.:
- propagacja,
- modulacja nadawania,
- zakłócenia LTE,
- nadajniki z innych państw,
- i wiele innych,

Zakłócenia występują przeważnie przy bardzo słonecznej pogodzie i są różne dla wielu miejscowości szczególnie nad morzem.

Zakłócenia można próbować zmniejszyć poprzez zastosowanie odpowiednich wzmacniaczy oraz dodatkowych urządzeń. Trzeba pamiętać o jednym, że zakłócenia są różne. Można wyeliminować jeden ale za kilka dni może pojawić się drugie zakłócenie. Jest to naprawdę bardzo skomplikowany problem i stąd nasza oferta skierowana zarównno do klientów komercyjnych jak pensjonaty, hotele, ośrodki wczasowe oraz indywidualnych.

Dzięki wykonanym precyzyjnymm pomiarom możemy zmianić ustawienia i technologię doboru urządzeń. Efektem prac pomiarowych w większości systemów antenowych usuwamy problemy z sygnałem w 100%, a nasi klienci są zadowoleni z efektów jakie osiągamy porównując odbiór u sąsiadów czy znajomych.

Pomiary i wzmacnianie cyfrowych sygnałów DVB-T

Korzyści, jakie niesie ze sobą przejście na cyfrowy standard nadawania, powoduje duży wzrost zainteresowania odbiorem telewizji naziemnej zarówno wśród osób korzystających do tej pory z emisji analogowych, jak i tych, dla których dotychczasowa oferta telewizji naziemnej była nieatrakcyjna.

We wszystkich krajach przechodzących transformację nadawania sygnału naziemnego z postaci analogowej na cyfrową występuje okres przejściowy, kiedy oba systemy działają jednocześnie. Ma to ogromne znaczenie z punktu widzenia prawidłowego projektowania, wykonania oraz pomiarów instalacji – również tych nastawionych wyłącznie na odbiór kanałów cyfrowej telewizji naziemnej.

Minimalny i maksymalny poziom sygnału DVB-T

Poziom sygnału wymagany do prawidłowego odbioru naziemnej telewizji cyfrowej może być niższy o kilkanaście dB niż w przypadku telewizji analogowej. Wynika to z dużo większej efektywności modulacji cyfrowej, na którą składają się: modulacja amplitudy (tak jak w przypadku telewizji analogowej) oraz dodatkowo - modulacja fazy. Komplikuje to implementację toru nadawczo-odbiorczego (konieczność stosowania głowic cyfrowych). Z drugiej strony daje szersze możliwości emisyjne - nadajnik o tej samej mocy emitujący sygnał DVB-T pokryje większy obszar aniżeli nadajnik analogowy tej samej mocy.

Projektując nowoczesne instalacje, w których dystrybuowany ma być cyfrowy sygnał DVB-T, należy wziąć pod uwagę poziomy sygnałów przedstawione w poniższej tabeli.

Rodzaj usługi Standard Modulacja Sprawność kodowania Poziom minimalny (dBµV) Poziom maksymalny (dBµV)
Telewizja D1/PAL AM-VSB - 57 80
DVB-T
COFDM
QPSK 1/2 26 74
2/3 28 74
3/4 30 74
5/6 33 74
7/8 35 74
16-QAM 1/2 32 74
2/3 36 74
3/4 39 74
5/6 42 74
7/8 45 74
64-QAM 1/2 42 74
2/3 45 74
3/4 48 74
5/6 51 74
7/8 54 74
Radiofonia Mono FM - 40 74
Stereo FM - 50 74
DAB OFDM - 28 74

 

Zalecenia dotyczące poziomów sygnału telewizyjnego na gnieździe abonenckim znaleźć można w dokumencie opracowanym przez grupę ds. techniki i sprzętu Międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

W przedstawionej powyżej tabeli widać doskonale, że dokonując pomiarów sygnału DVB-T należy zapomnieć o znanych do tej pory wartościach minimalnych i maksymalnych poziomów sygnałów analogowych. Przykładowo dla stosowanego w Polsce schematu nadawania (modulacja 64-QAM, FEC 3/4) wartości te wynoszą odpowiednio: 48 oraz 74 dBμV.

Ciekawostką jest, że ten schemat, uwzględniając przedział bezpieczeństwa (quard interval) wynoszący 1/4, pozwala na przesył strumienia danych o maksymalnej przepustowości 22Mbit/s. Przy tak ustalonych parametrach należy spodziewać się, że bitrate kanałów SD nie przekroczy 3Mbit/s, natomiast kanałów HD 7 Mbit/s.
Zważywszy że bitrate kanałów satelitarnych waha się w granicach 12-18Mbit/s widać że przytoczone powyżej przepustowości dla DVB-T nie gwarantują najwyższej jakości. Stosowany w DVB-T schemat modulacji narzuca jednak pewne ograniczenia.

Pomiary sygnałów telewizyjnych w okresie przejściowym, poziom sygnału

Technika pomiaru poziomu sygnału DVB-T różni się od pomiaru poziomu sygnału analogowego. Wynika to bezpośrednio z charakterystyki częstotliwościowej obu typów sygnału. Zdecydowana większość mierników analogowych, dokonując pomiaru poziomu danego kanału, mierzy tak naprawdę poziom nośnej wizji sygnału, a więc dość ograniczony zakres częstotliwości wewnątrz danego kanału. Ze względu na to, iż sygnał cyfrowy COFDM to tak naprawdę kilka tysięcy ortogonalnych podnośnych zmodulowanych w QAM, aby prawidłowo zmierzyć jego poziom należy dokonać pomiaru gęstości mocy całego kanału o szerokości 8 MHz. Ta podstawowa różnica ma kluczowe znaczenie w momencie, gdy decydujemy się na pomiar sygnału cyfrowego miernikiem dedykowanym do pomiaru sygnałów analogowych. Urządzenie takie da przekłamany wynik, mierząc jedynie fragment kanału (częstotliwość nośnej wizji tego samego kanału analogowego). Z reguły jest to wynik zaniżony o kilka decybeli.

Nasza firma używa tylko i wyłącznie renomowanych mierników dedykowanych dla sygnału cyfrowego - ZAPRASZAMY!