Firma IT-Guard przy współpracy z Electric Power Quality dostarcza na rynek europejski urządzenia "Skalowalnych Filtrów Aktywnych SAFi". Prowadzimy opiekę posprzedażną, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, jak również  wykonujemy usługi kalibracji i modernizacji oferowanych przez nas urządzeń. Rozwój firm wiąże się z ciągłymi zmianami odbiorników – ich liczby i rodzaju, co za tym idzie dochodzi do zmian warunków pracy, przez co niekiedy należy przeprogramować albo rozbudować urządzenie w celu polepszenia rezultatów pracy systemu. W takich przypadkach przyjeżdżamy do klienta i konfigurujemy lub zwiększamy moc urządzenia, tak aby precyzyjnie spełniało postawione im zadania.

Prezentujemy kompleksowe podejście do klienta i oferujemy rozwiązania w ramach prowadzonej działalności lub poprzez wyspecjalizowane współpracujące z nami firmy.

Oferujemy wykonywanie pomiarów jakości energii. Usługi te wykonujemy nie tylko pod dobór naszych rozwiązań, ale również zalecamy ich wykonanie:

  • W przypadku, gdy nie były jeszcze nigdy robione,
  • Okresowo,
  • Po każdej modernizacji zakładu,
  • W przypadkach awarii urządzeń, gdy nie można określić ich przyczyn.

Oferujemy też inne rozwiązania, które pozwolą ograniczyć koszty i poprawić efektywność energetyczną u klienta, takie jak:

  • Kompensacja mocy biernej przy pomocy baterii kondensatorów lub dławików kompensacyjnych,
  • Nadzorowanie lub zarządzanie poborem mocy tak, by nie przekraczać mocy umownej.