Kompleksowe systemy przeciwpożarowe

System Przeciwpożarowy

 

 

Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru mają za zadanie wykrycie pożaru we wczesnej jego fazie. Dają możliwość odpowiednio szybkiej reakcji na zagrożenie pożarowe, a co za tym idzie, chronią życie ludzi znajdujących się wewnątrz budynku oraz ograniczają zakres ewentualnych zniszczeń.

 

Współczesne systemy pożarowe nadzorują, sterują oraz integrują działaniami innych systemów bezpieczeństwa , stając się integralną częścią systemu inteligentnych budynków.

 

Jako firma oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu instalacji systemów sygnalizacji pożaru. Specjalizujemy się w zabezpieczaniu zarówno obiektów biurowych, handlowo - usługowych i przemysłowych, charakteryzujących się skomplikowanymi procesami technologicznymi i trudnymi warunkami bytowymi. Doświadczenie, które zdobyliśmy na przestrzeni lat, pozwala nam na dobranie najbardziej optymalnego rozwiązania do potrzeb klienta.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy pełną realizację zadania na każdym z wymienionych poniżej etapów:

System Przeciwpożarowy

  • wykonanie projektu - dokumentacja
  • oznakowanie pomieszczeń
  • dostawa urządzeń
  • montaż systemu
  • integracja z systemami bezpieczeństwa budynku
  • wdrożenie i szkolenie
  • sprawdzenie poprawności zainstalowanego systemu
    przez uprawnionego pracownika PSP
  • opieka serwisowa

Znaki ewakuacyjne

Do naszych instalacji wykorzystujemy między innymi urządzenia takich producentów jak POLON-ALFA, W2, D+H, ESSER.

Projekt

Wszystkie systemy projektowane i instalowane przez naszą firmę, spełniają wymagania obowiązujących norm oraz posiadają atesty i świadectwa dopuszczenia instytutów i placówek certyfikujących.

Systemy alarmowe - przewodowe i bezprzewodowe

Oferujemy kompleksowy Montaż Alarmów oraz budowę profesjonalnych Systemów Alarmowych dla wszystkich typów obiektów - firm, instytucji, sklepów, zakładów produkcyjnych, biur, magazynów oraz osób fizycznych.

Nasze instalacje Alarmowe realizowane są przez specjalistów z branży, dzięki czemu każdy Klient ma pewność, że montaż alarmu zostanie przeprowadzony prawidłowo. Nasze alarmy cechują się wysoką skutecznością w działaniu (profesjonalny montaż systemów alarmowych) oraz łatwą obsługą.

System alarmowy, to zespół urządzeń służących do zabezpieczenia danego obiektu przed włamaniem (system sygnalizacji włamania i napadu - SSWiN) lub pożarem (system przeciwpożarowy - SAP).

W systemach sygnalizacji włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni - reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) - umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.

Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu (firma, magazyn, dom, garaż itp.)

Często dodatkowym elementem do systemu sygnalizacji włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu „pod przymusem”, która powoduje uruchomienie systemu sygnalizacji napadu – cichy alarm, wezwanie ochrony.

W skład systemów alarmowych najczęściej wchodzą:
- centrala alarmowa („mózg” całego systemu) wyposażona w układ sterujący całym systemem, zasilacz i akumulator
- klawiatura alarmowa - inaczej zwana manipulatorem kodowym, za pośrednictwem tego urządzenia użytkownik komunikuje się z centralą
- różnego typu czujniki i detektory (podczerwieni aktywne i pasywne, ultradźwiękowe, mikrofalowe, wibracyjne, inercyjne, zbicia szkła, magnetyczne, dualne)
- sygnalizatory - urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów alarmowego – alarm, sabotaż itp.
- dialer telefoniczny - urządzenie przekazujące informacje na temat systemu (załączenie/wyłączenie czuwania – za pomocą sieci telefonii stacjonarnej)
- moduł GSM - urządzenie przekazujące informacje na temat systemu – alarm (załączenie/wyłączenie czuwania – za pomocą sieci komórkowej GSM)
- radiolinia - nadajnik z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania (wyzwolenie opóźnienia na wejście do obiektu, wyzwolenia alarmu napadowego)

System Alarmu Pożaru, to system którego celem jest ochrona zdrowia i życia przebywających w obiekcie ludzi oraz zgromadzonych wartości materialnych. Najczęściej oparty jest o optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania - zgodnie z normą EN-54, nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (ROP). W dużych obiektach często posiada połączenie ze strażą pożarną oraz współdziała z innymi systemami ochrony p.poż. – automatycznymi systemami gaśniczymi (zraszacze wodne, systemy gaszenia gazem), systemami nawiewowymi i oddymiania, awaryjnym oświetleniem, dźwiękowymi systemami ostrzegania (DSO) itp.

1. czujki czadu
2. czujki PIR
3. sygnalizator zewnętrzny
4. sygnalizator wewnętrzny
5. centrala alarmowa
6. manipulator

Monitoring wizyjny domu / osiedla / przemysłowy - CCTV

Jeśli poszukują Państwo skutecznego rozwiązania wizyjnego monitoringu domu, wspólnoty mieszkaniowej, hali magazynowej i innych obiektów prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail: serwis@it-guard.pl lub kontakt na numer telefoniczny 783-805-962.

W ofercie posiadamy zarówno monitoring IP jak i monitoring analogowy w gamie sprzętowej większości producentów dostępnych na rynku. W przygotowaniu oferty wykonania instalacji monitoringu istotnymi elementami są oczekiwania od jakości obrazu, długości nagrań, trybu dzień / noc, kubatury budynku i rozłożenia pomieszczeń które to mają być monitorowane. Dołożymy wszelkich starań by oferta była dobrana indywidualnie a zainstalowany system był w pełni bezpieczny.

 

Teraz czas znaleźć odpowiedni dla Ciebie system, który w 100% spełni Twoje oczekiwania!