Zarządzanie pokojem hotelowym

System SaveKey4Hotels umożliwia scentralizowane zarządzanie urządzeniami w pokojach hotelowych oraz aktualizowanie na bieżąco statusu pokoju.

Elementy systemu SaveKey4Hotels

- Dzwonek hotelowych SaveKey w systemie on-line
- Włączniki do sterowania oświetleniem
​- Termostat dotykowych SaveKey
​- Panel do sterowania roletami / karniszami elektrycznymi + karnisz elektryczny w przypadku zasłon
​- Panel PIR
​- Bramka SaveKey
​- Włącznik na kartę MiFare
​- Oprogramowanie na PC
​- Czujki otwarcia okien/ drzwi/ ruchu
​- Bramka ACS 10/50 –opcja do sterowania TV
​- Aplikacja

W ZAŁĄCZENIU NIŻEJ DO POBRANIA PEŁNA SPECYFIKACJA SYSTEMU WRAZ Z PRZYKŁADAMI ROZWIĄZAŃ

W CELU WYKONANIA KOSZTORYSU-PROJEKTU ZAPRASZAMY DO KONTAKTU