Energetyka

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu linii energetycznych SN i n.n. i instalacji elektrycznych w obiektach kubaturowych. Posiadamy również długoletnią praktykę w prowadzeniu nadzorów inwestorskich branży elektrycznej, w sporządzaniu kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz w wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych.

Działalność firmy oparta jest na pracownikach posiadających uprawnienia w zakresie elektroenergetyki oraz uprawnienia budowlane. Dysponujemy zapleczem technicznym i personalnym, które pozwala nam realizować zarówno instalacje elektryczne w domkach jednorodzinnych jak i w obiektach wielkokubaturowych.

Jesteśmy obecni na rynku dzięki naszym kompetencjom, wiedzy i doświadczeniu, a także dzięki naszym Klientom, którym pomagamy wybrać najbardziej korzystne rozwiązania projektowe i wykonawcze.

Zakres usług:
- PROJEKTY ELEKTROENERGETYCZNE
- BUDOWA STACJI I LINII ENERGETYCZNYCH SN/nn
- WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- NADZORY BUDOWLANE
- POMIARY URZĄDZEŃ I INSTALACJI SN/nn
- KSIĄŻKI OBIEKTÓW
- KSIĄŻKI POMIAROWE WYDZIELANYCH LINII POD KONRETNE PRZEZNACZENIE
- KSIĄŻKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZY (schematy, pomiary, certyfikacja)
- NAPRAWA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI
- WYMIANY ROZDZIELNI INSTALACJI NA NOWE SPEŁNIAJĄCE WSZYSTKIE ZALECANE NORMY PN.
- MODYFIKACJE INSTALACJI O ZABEZPIECZENIA PRZEPIĘCIOWE
- MODYFIKACJE INSTALACJI O ZASILANIE AWARYJNE (PRZYŁĄCZA NA AGREGATY MANUALNE I AUTOMATYCZNE)
- INNE

Audyt Energetyczny

Audyt Energetyczny jest profesjonalną ekspertyzą, która ma za zadanie analizowanie obecnego stanu wybranych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w celu zidentyfikowania takich obszarów działalności, w których istnieją możliwości podniesienia ogólnej efektywności energetycznej jak i bezpieczeństwa energetycznego, co wpływa na znacznie większą bezawaryjność sprzętu elektronicznego na terenie przedsiębiorstwa.

Co ważne, audyt wskazuje konkretne rozwiązania oraz określa poziom ich opłacalności oraz przewidywany okres zwrotu.

W zależności od specyfiki audytowanego przedsiębiorstwa i ostatecznych oczekiwań zleceniodawcy, audyt może analizować różne obszary, skupiać się na wskazanych mediach oraz wykorzystywać różne narzędzia, np. nowoczesną diagnostykę termowizyjną – bezinwazyjną metodę badania obrazu temperaturowego obiektu, pozwalającą na szybką identyfikację potencjalnych zagrożeń podczas normalnej pracy urządzeń, bez konieczności zakłócania bądź całkowitego wstrzymania procesu technologicznego w przedsiębiorstwie.

W przypadku Audytu Energetycznego zakres usługi jest każdorazowo ustalany indywidualnie z Klientem, a przygotowanie oferty audytu poprzedzane jest audytem wstępnym. Po zrealizowaniu audytu nasz Klient otrzymuje opracowanie, dzięki któremu będzie mógł podejmować najlepsze decyzje o kolejności i sposobach realizowania inwestycji mających przynieść przedsiębiorstwu wymierne oszczędności.

Zasilanie Awaryjne

Systemy elektroniczne, takie jak sieci komputerowe, systemy zarządzania budynkiem czy systemy zabezpieczeń, stanowią ważne narzędzia zapewniające ciągłość pracy oraz bezproblemowe i wydajne działanie organizacji. Bez odpowiedniego systemu zasilania awaryjnego może nastąpić paraliż działań organizacji, w wyniku którego zostaną utracone informacje, a produktywność i zyskowność firmy znacznie się zmniejszy. Najprostszym sposobem zabezpieczenia systemów o znaczeniu krytycznym jest zakup systemu zasilania awaryjnego.

IT-Guard jest partnerem czołowych światowych marek:
- APC
- CHLORIDE
- EVER
- ETA
- FIDELTRONIK