Oferujemy także pomiary instalacji elektrycznych:

- pomiar rezystancji izolacji,
- pomiar parametrów pętli zwarcia w obwodzie L-N, L-L (tzw. pomiar skuteczności zerowania),
- pomiar parametrów pętli zwarcia w obwodzie L-PE, (tzw. pomiar skuteczności zerowania),
- pomiar impedancji pętli zwarcia w obwodzie L-PE zabezpieczonym wyłącznikiem RCD (potocznie różnicówka),
- pomiary rezystywności gruntu,
- pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD (potocznie różnicówka),
- pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD (potocznie różnicówka),
- niskonapięciowy pomiar rezystancji: pomiar rezystancji przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych prądem 200 mA DC,
- pomiar oświetlenia,
- pomiar i rejestracja: prądu, napięcia, mocy, cos fi, współczynnika PF,
- pomiar rezystancji uziemień (instalacji odgromowej): metodą 3 punktową, metodą 4 punktową, metodą 3 punktową + cęgi, metodą 2 cęgową
- kontrola stanu instalacji odgromowej,
- oględziny w celu sprawdzenia stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim.